"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu rozpoczęcie działalności poprzez świadczenie profesjonalnych usług pielęgnacji powierzchni zielonych skierowanych do firm związanych z turystyką oraz odbiorców indywidualnych (w tym często przyjezdnych- czyli turystów posiadających domki letniskowe) na terenie powiatu żywieckiego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca pracy poprzez założenie działalności gospodarczej.

Stosujemy tylko i wyłącznie biologiczne preparaty. Proponujemy innowacyjne podejście do zwalczania szkodników i chorób roślin poprzez stosowanie preparatów biologicznych i wyciągów roślinnych.

Biopreparaty mogą być tak samo skuteczne, jak opryski chemiczne, a nie zawierają związków szkodliwych dla zdrowia. Ekstrakty roślinne stymulują wzrost roślin, odstraszają szkodniki, a także zwalczają choroby warzyw i owoców. Biopreparaty działają łagodniej niż środki chemiczne, jednak, stosowane właściwie, mogą być równie skuteczne.

  1. WSPOMAG – stymulator wzrostu (dawniej Antifung 20 SL) – jest eko­lo­gicznym pre­pa­ratem prze­zna­czonym do wzmac­nia­nia i sty­mu­lo­wa­nia odpor­no­ści roślin. Działa pro­fi­lak­tycz­nie oraz posiada wła­ści­wo­ści nawo­zowe. Aktywizuje fizjo­lo­giczną odpor­ność na cho­roby, spra­wia że rośliny przyj­mują efek­towny pokrój i inten­sywny kolor. Sub­stan­cja bio­lo­gicz­nie czynna – wyciąg z bio­hu­musu (wermi­kom­po­stu) wytwarzanego  przez dżdżow­nice kalifornijskie Eise­nia fetida. Produkt posiada mikro­or­ga­ni­zmy nie­do­pusz­cza­jące do roz­woju grzy­bów — pato­ge­nów roślin oraz cha­rak­te­ry­zuje się dobrymi wła­ści­wo­ściami nawo­zo­wymi. Stymulator jest zasobny we wszyst­kie skład­niki pokar­mowe cenne dla roślin, posiada także zdol­no­ści roz­kładu grzybni Phytophthora nicotianae wywołującej jedną z najgroźniejszych chorób roślin – fytoftorozę. Wspomag likwi­duje wszel­kie cho­ro­bo­twór­cze pato­geny w gle­bie wpro­wa­dza­jąc jed­no­cze­śnie drob­no­ustroje korzystne dla roślin. Jest to śro­dek bez­pieczny dla ludzi i śro­do­wi­ska. Produkt sty­mu­luje odpor­ność przed takimi cho­ro­bami jak: fytoftoroza (Phyto­ph­thora), mączniak (Sphe­ro­theca), plamistość pierścieniowa (grzyb: Myro­the­cium), fuzariozy (grzyb: Fusa­rium), kiła kapusty (grzyb: Pla­smo­dio­phora), Rhi­zoc­to­nia, szara pleśń (grzyb: Botrytis), Psen­do­pe­ziza i inne.
  1. Biobit 3.2 WP oraz Dipel 3.2 WP – biologiczne środki owadobójcze o działaniu żołądkowym na bazie toksycznego dla owadów białka wytwarzanego przez bakterie glebowe. Obydwa preparaty mają identyczny skład. Zalecane są do zwalczania gąsienic motyli na warzywach (min. popularnych bielinków), drzewach owocowych oraz uprawach zielarskich. Dystrybuowane w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.
  2. Biochikol 020 PC -preparat nowej generacji, zawierający naturalny chitosan pozyskiwany z pancerzy skorupiaków morskich. Przeznaczony do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybowymi oraz pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi. Oferowany w postaci żelu do sporządzania roztworów wodnych. Może być stosowany jako oprysk, lub służyć do podlewania roślin. Ma właściwości pobudzające mechanizmy obronne roślin, zatem producent zaleca stosowanie preparatu profilaktycznie.
  3. Himal (dawniej Biochos BR)– ekstrakt z czosnku stosowany głównie w uprawie warzyw. Skutecznie odstrasza szkodniki: śmietki, pchełki, mszyce i połyśnicę marchwiankę . Zwalcza m.in. porażenia sałaty szarą pleśnią i choroby roślin dyniowatych: mączniaka rzekomego i prawdziwego oraz bakteryjną plamistość owoców. Oferowany jest w postaci 10 gramowych kostek, które rozkłada się między roślinami. Do sporządzania roztworów wodnych producent zaleca swoje ogrodnicze mydło o silnym zapachu czosnku, którego, choć wciąż jest produktem ekologicznym, nie można zaliczyć do kategorii Bio (ekstrakty roślinne są dodawane do mydła potasowego).
  4. Biosept 33SL- bardzo popularny ekstrakt z nasion i miąższu grapefruita. Wspomaga system odpornościowy roślin i zwalcza dość szeroką gamę chorób bakteryjnych i grzybiczych. Skuteczny m.in. przeciwko mączniakowi (prawdziwemu i rzekomemu), grzybiczej plamistości liści, zarażeniom szarą pleśnią i grzybami rdzawnikowymi. Nie ma ograniczeń do stosowania na jakimkolwiek etapie rozwoju rośliny. Sprzedawany w formie koncentratu do rozprowadzania wodą.
  5. Bio Baumanstrich (dawniej BioBlat 25 EC)- preparat grzybobójczy na bazie lecytyny sojowej. Zwalcza mączniaka prawdziwego. Skuteczny zwłaszcza w uprawach warzywniczych i kwiatowych. Oferowany w postaci koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
  6. Dipel (patrz pkt.2)
  7. Larvanem – produkt zawierający pasożytniczy nicień Heterorhabditis bacteriophora jest przeznaczony do zwalczania larw różnego rodzaju chrząszczy, na przykład opuchlaka truskawkowca Otiorhynchus sulcatus.
  8. Promanal 60 EC– jest preparatem ochronnym stosowanym przeciwko przędziorkom, mszycom, misecznikom i ochojnikom zarówno na drzewach owocowych jak i krzewach i drzewach ozdobnych. Jego substancją aktywną jest olej parafinowy, co czyni go bezpiecznym dla otaczającego nas środowiska. Pozwala on w bezpieczny sposób zwalczać te szkodnikach na terenach ogrodów przydomowych i działkowych jak i w gospodarstwach ekologicznych.