"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu rozpoczęcie działalności poprzez świadczenie profesjonalnych usług pielęgnacji powierzchni zielonych skierowanych do firm związanych z turystyką oraz odbiorców indywidualnych (w tym często przyjezdnych- czyli turystów posiadających domki letniskowe) na terenie powiatu żywieckiego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca pracy poprzez założenie działalności gospodarczej.

Pilarka łańcuchowa – urządzenie przenośne, służące głównie do pozyskiwania drewna na skalę przemysłową jak i indywidualną oraz do prac związanych z tą czynnością.
Ponadto można ją wykorzystywać przy pielęgnacji drzew i drzewostanów oraz w ratownictwie.
Pilarka łańcuchowa składa się z dwóch podstawowych elementów: łańcucha tnącego poruszającego się wzdłuż prowadnicy oraz jednostki napędowej (silnik spalinowy lub elektryczny).
W pilarkach łańcuchowych stosuje się najczęściej silniki dwusuwowe, lecz w nowszych konstrukcjach zastosowanie znalazły silniki czterosuwowe 4–mix,
nieposiadające specjalnego układu smarowania lecz smarowane olejem zawartym w mieszance paliwowo–powietrznej.

Zobacz filmik