"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu rozpoczęcie działalności poprzez świadczenie profesjonalnych usług pielęgnacji powierzchni zielonych skierowanych do firm związanych z turystyką oraz odbiorców indywidualnych (w tym często przyjezdnych- czyli turystów posiadających domki letniskowe) na terenie powiatu żywieckiego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsca pracy poprzez założenie działalności gospodarczej.

Glebogryzarka – maszyna rolnicza służąca do uprawy roli.
Zespołem roboczym są łukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowym wale, wycinające kęsy gleby,
które mogą obracać się współbieżnie lub przeciwbieżnie.
Intensywność spulchnienia roli można regulować w dużym zakresie dobierając odpowiednio do wymaganej głębokości uprawy prędkość obrotową wału i prędkość ruchu postępowego.
Zbyt szybkie obroty wału powodują niszczenie struktury gruzełkowatej gleby.
Maszyna ta często stanowi część zestawu uprawowo-siewnego.
Glebogryzarka, mająca napęd własny (samobieżna) lub z wału przekaźnikowego ciągnika rolniczego, gryzuje rolę do głębokości 20 cm.

Zobacz filmik